Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

Det suser i toppene. 100x75 cm, kulltegning på papir

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen
Mobil 41040288
 Paint - Draw - Teach - Art