Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

Alt forandres hele tiden, 150x208cm, blekk og gouash på papir

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen
Mobil 41040288
 Paint - Draw - Teach - Art