Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

Juryering til medlemskap i NFUK

Sendte søknad for opptak i NFUK i april 2016. Og fikk en hyggelig tilbakemelding:

"Juryen til medlemskap i NFUK har gjennomgått din søknad.

Juryen fastslår at framlagte materialet viser et slikt kunstnerisk kvalitativt nivå,

at du tilbys medlemskap direkte uten annenjuryering.

Velkommen!"

Relaterte artikler

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen
Mobil 41040288
 Paint - Draw - Teach - Art